Aktualności i Komunikaty

Aktualności Aktualności i Komunikaty
0

Udane polowanie dewizowe!

Polowanie dewizowe 2020 zakończone!!!!!, w tym sezonie na rogacze mieliśmy bardzo udany pokot!!!!, Gościł u nas Król belgijski wraz ze świtą i jak widać Św. Hubert mu sprzyjał, a i strzelec trzeba przyznać znakomity!!!!!. Dziękujemy naszym podprowadzającym za ciężko wykonaną pracę – Kolegom Błażejowi Paszylk i Dariuszowi Mizerskiemu, są to nasi Łowczowie, bo jak na Króla przystało to podprowadzać mógł tylko Zarząd Koła!!!:))), dziękujemy również za olbrzymie zaangażowanie w pomoc przy organizacji polowania – Kolegom Błażej Sabisz, Łukasz Brzoskowski, Sławomir Kerlin, Marcin Świątyński oraz Adolf Mańkiewicz za pomoc przy preparacji trofeów!!!.
A nasz Prezes Wojciech Mańkiewicz jak zwykle narobił się najwięcej:) – przybił piątkę z Królem, wręczył prezent w postaci wysokoprocentowego białego wina z ziemniaków:), zrobił foto i po sprawie!!!:)))


read More

Informuję, że ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej (byki
jelenia, byki daniela) odbędzie się w dwóch terminach:
– 15 lipca 2020 r. godz. 15:00-18:00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna przy ul. Strzeleckiej 9;
– 22 lipca 2020 r. godz. 15:00-18:00 w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 114.


read More
0

Panowie Kapitany ;)

W tak zwanym międzysezonie nikt z nas się nie nudzi!!! – oto nasze świeżo upieczone Pany Kapitany :)))), zatem czas na wakacyjny rejs!!!
Panowie czapki z głów – gratulujemy pomysłu :)))


read More
0

Polowania dewizowe

Szanowni Koledzy i Koleżanki,
W imieniu Zarządu Koła Łowieckiego Hodowca – z uwagi na planowane polowania dewizowe – informuję, że od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. zostaje wstrzymany odstrzał kozłów na obwodach nr 136, nr  nr 195 i nr 143.
Ponadto informuję, że ww obwody zostają zamknięte od 5 lipca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.
Za utrudnienia przepraszamy.


read More
0

Ogólne Zebranie

Szanowni Koledzy i Koleżanki!

Zarząd KŁ Hodowca informuje, że w czwartek 2 lipca 2020 r., o godzinie 16:30, w Żokis-ie w Cedrach Wielkich odbędzie się Ogólne Zebranie Członków Koła Łowieckiego Hodowca.
Jednocześnie informujemy, że jeżeli ktoś z Kolegów/Koleżanek z uwagi na COVID19 nie czuje się na siłach, to obecność na Ogólnym Zebraniu nie jest obowiązkowa.

Porządek Zebrania:
1 rozpoczęcie zebrania
2 sprawozdanie prezesa (bieżąca sytuacja Koła i PZŁ) łowczego (wykonanie planów łowieckich) i skarbnika (bilans finansowy)
3 szkolenie z zasad bezpieczeństwa wykonywania polowania (Kol. Marek Gorski)
4 wprowadzenie i szkolenie z elektronicznej książki pobytu myśliwego w łowisku!
5 bieżąca sytuacja Stowarzyszenia (Kol. Przemek Nawra)
6 wolne wnioski
7 podjęcie proponowanych uchwał
8 zakończenie zebrania.


read More
0

Kolejne poletko

Ekipa z Żuław jak zawsze gotowa do pracy!!! – kolejne poletko zaporowe na obw. nr 136, tzw tawuły, zrobione!!!! – Kolega Mateusz Szaniawski przywiózł 30 ton ziemniaków i przykrył talerzówką!!!, dziękujemy za zaangażowanie!!!


read More
0

Introdukcja bażanta

W dniu dzisiejszym niezawodna ekipa z Żuław, pod nadzorem tym razem Pani Karoliny, jako naszego nadwornego Eksperta Hodowlanego:) dokonała wsiedlenia 70 sztuk kur!!!!!, czyli mówiąc krótko – za chwilę będą jaja!!!! :). Introdukcja była współfinansowana przez Majątek Ziemski Trutnowy. Dziękujmy!!!


read More

Polowanie ma różne oblicza i zawsze jest sezon, zwłaszcza dla ekipy z Żuław!!!!! :)))) Koledzy Wojciech Mańkiewicz i Marcin Świątyński asekurują Piotra Kuba przy pierwszym w tym roku wodowaniu!!!!.
PS. jakby kto pytał to woda ciepła :))))


read More
0

Pomagamy!

Zarząd Okręgowy PZŁ w Gdańsku zorganizował zbiórkę na rzecz pomocy szpitalom w związku z covid 19 – czego efektem był zakup bardzo potrzebnych ozonatorów, a Łowczy Okregowy Michał Laska oraz nasz Prezes Wojciech Mańkiewicz mieli przyjemność osobistego przekazania tych darów dla szpitala chorób zakaźnych w Gdańsku.


read More
0

Odwołanie Walnego Zgromadzenia

Szanowni Koledzy i Koleżanki!
Informuję, że Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Hodowca wyznaczonego na dzień 6 maja 2020 r. z powodu zagrożenia koronawirusem Covid-19 nie odbędzie się.
Nowy termin Walnego Zgromadzenia zostanie wyznaczony niezwłocznie po ustąpieniu zagrożenia.
Jednocześnie wskazuje, że Prezydent RP podpisał ustawę przedłużającą kadencyjność organów PZŁ
 W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) po art. 33d dodaje się art. 33e w brzmieniu:
„Art. 33e. 1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.
2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów, o których mowa w ust. 1.


read More
next page
Back to top