Misja i cele

MISJA Koła Łowieckiego HODOWCA

Misją KŁ HODOWCA jest popularyzacja w społeczeństwie łowiectwa jako zdrowego trybu życia
oraz właściwej korelacji człowieka z przyrodą i jej zasobami naturalnymi.

CELE Koła Łowieckiego HODOWCA

Back to top