Aktualności i Komunikaty

Aktualności Aktualności i Komunikaty
0

Składki na PZŁ 2020 r.

SKŁADKI DO PZŁ NA ROK 2020

Składki członkowskie od myśliwych ustalone, przez NRŁ na rok 2020

– normalna 320 zł ( plus ubezpieczenie 43zł) · razem 363 zł

– ulgowa 160 zł ( plus ubezpieczenie 43 zł) – razem 203 zł.

Składka ulgowa, w wysokości 50 % składki normalnej przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia.

ulgowa – „senior” 80 zł (plus ubezpieczenie 43 zł) – razem 123 zł

Składka ulgowa w wysokości 25 % składki normalnej przysługuje członkom Zrzeszenia którzy ukończyli 80 rok życia.

Składki płacone są wyłącznie za pośrednictwem Koła łowieckiego.

Członkowie niestowarzyszeni wpłacają składki bezpośrednio na konto ZO PZŁ zgodnie z miejscem zamieszkania z podaniem nr legitymacji.

Wysokość składki członkowskiej KŁ Hodowca na 2019/2020 rok wynosi:
– normalna 600 zł;
– ulgowa 300 zł.

Termin wpłaty składek na 2020 r. mija 31.12.2019 r.


read More
0

Zarząd naszego Koła uznał w swoim obowiązku aby oddać hołd Panu Ministrowi Janowi Szyszce w jego ostatniej drodze ku krainie wiecznych łowow! Honor ten spełnił nasz Kolega Stefan Szczepanik reprezentujący sztandar naszego Kola na pogrzebie Ministra Szyszki – Cześć Jego Pamięci!!!


read More
0

W dniu dzisiejszym nasz Kolega i jednocześnie członek naszego Koła – Mateusz Potrykus miał zaszczyt reprezentować nasze Koło Hodowca na Ogólnopolskim Święcie Dnia Św Huberta w Zamościu!!! Wystąpił również w poczcie sztandarowym naszego Okręgu Gdańskiego!!!
Tradycja, etyka i kultura łowiecka to niezamienialne wartości, niezależne od różnych czasów, rządów i ministrów!!!! Pamiętajmy o tym zawsze!!!!


read More
0

Mamy Mistrza! :)

W dniu dzisiejszym tj. 7 września odbył się już drugi rodzinny piknik strzelecki KŁ HODOWCA o przechodni Puchar Prezesów Koła, gdzie zwycięzcą został nasz Kolega Piotr Kuba!!!!!
GRATULACJE!!!!!
Zatem puchar przez najbliższy rok będzie zdobił kominek u naszego Kolegi Piotra!!!!


read More

Szanowni Koledzy i Koleżanki!!!

Zarząd Koła Łowieckiego Hodowca serdecznie zaprasza Kolegów i Koleżanki wraz z rodzinami i sympatykami łowiectwa, na Piknik Strzelecki, który odbędzie się 7 września 2019 r. (sobota) o godz. 12:00, na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego przy ul. Jaśkowa Dolina 114 w Gdańsku.
Zawody o Puchar Prezesów KŁ Hodowca został objęty (jak w roku ubiegłym) patronatem naszych szanownych Prezesów Wojciecha Mańkiewicza i Marka Gorskiego!
Na zawody strzeleckie należy zabrać wyłącznie broń kulową.

Serdecznie zapraszamy!


read More
0

Nasza reprezentacja pocztu sztandarowego obecna na Dniach Kultury Łowieckiej w Sierakowicach, jak zawsze Kol. Wojciech Mańkiewicz, Stefan Szczepanik, Jan Chwiej i Marek Gorski nie zawiedli!!!!!!!


read More
0

Zapraszamy!

0

W ostatnią sobotę 29 czerwca odbył się Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Gdańsku, gdzie dokonano wyboru kandydatów na Łowczego Okręgowego. Ponadto powstało kilka komisji problemowych, a w tym chyba najbardziej istotna w obecnych czasach Komisja ds. Opiniowania wniosków kół łowieckich o dzierżawę obwodów łowieckich!!!. W jej skład wchodzą przedstawiciele PZŁ oraz przedstawiciele Izb Rolniczych i samorządów. Co ważne akurat dla nas:)!!! , nasz Prezes Koła oraz delegat okręgowy i krajowy Wojciech Mańkiewicz został wybrany również w skład tej Komisji jako jeden z ośmiu członków PZŁ!!!!
Gratulacje Panie Prezesie ! :))


read More
0

Cóż to był za wyjazd…!!!

Koledzy motocykliści Wojciech Mańkiewicz i Marcin Świątyński z naszego Koła właśnie zdobyli Petersburg – Moskwę – Wilno!!!!!, i jak sami twierdzą, kto tam nie był to świata nie widział!!!!! 🙂


read More
0

Zakaz polowania!

Koledzy i Koleżanki!
W związku z pismem z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, informuję o zakazie wykonywania polowania na działce nr: 300/6 (powierzchnia 5,60 ha), położonej w obrębie Gołubie -gm. Stężyca, a będącą własnością Pani K. C.-K.
Powyższa działka położona jest na terenie leśnego obwodu łowieckiego nr 143 „Sikorzyno”.


read More
previous page next page
Back to top