The Carnatic anchored

At dawn on the 13th the Carnatic entered the port of Yokohama. This is an important port of call in the Pacific, where all the

Bearing the flags

Between North America, China, Japan, and the Oriental islands put in. It is situated in the bay of Yeddo, and at but a short distance

Bearing the flags

The Carnatic anchored at the quay near the custom-house, in the midst of a crowd of ships bearing the flags of all nations.

Poletka zaporowe ob. 136

Poletka zaporowe przeciwko szkodom rolniczym łącznie 3 ha na Ob. 136 wykonane!!! Jak zawsze zgrana ekipa Żuław wykonała zadanie jak trzeba! Dziękujemy Kolegom Jacek Włodarczyk, Marcin Świątyński oraz Wojciech i Bartosz - stażysta 🙂 Mańkiewicz!

15 maja

Poletko zaporowe na Ob. 143

Kolega Sławomir Kerlin wraz z rodziną przygotował poletko zaporowe na Ob 143 pod zasiew. Dziękujemy za pozbierane kamienie i przygotowanie pod zasiew!!!

15 maja

BUY OUR THEME NOW He found himself at first in a thoroughly European quarter, the houses having low fronts, and being adorned with verandas, beneath which he caught glimpses of neat

    Back to top