Sponsorzy

Globalne marki, lokalne mikrofirmy, urzędy, gminy, komisje europejskie i osoby prawne zapraszamy do współpracy przy realizacji zadań Stowarzyszenia Polka Potrafi.

Możliwe formy współpracy: – Sponsoring warsztatów, szkoleń, targów i innych aktywności Stowarzyszenia Polka potrafi
– Dotacje, darowizny i dofinansowania
– Współorganizacja lokalnych kiermaszy i eventów, w tym m.in.: udostępnianie przez Państwa lokali
– Prezentacje eksperckie w trakcie eventów, szkoleń i warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie

W zamian za wsparcie inicjatyw Stowarzyszenia Polka Potrafi oferujemy poniższe formy promocji oraz utrwalania wizerunku Państwa organizacji jako wspierających aktywność NGO i odpowiedzialnych w biznesie:– Logo partnera (zwykłego, platynowego) na materiałach reklamowych (ulotki, plakaty, banery) dystrybuowanych przez Stowarzyszenie, jak również stronie internetowej, w mediach społecznościowych i reklamie online
– Możliwość kolportażu Państwa materiałów promocyjnych w trakcie wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie
– Możliwość uczestniczenia oraz wystąpienia eksperckie podczas wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie
– Możliwość korzystania z logo Stowarzyszenia w ramach działań CSR Sponsora (na stronach internetowych, w materiałach promocyjnych)
– Certyfikaty sponsorskie potwierdzające zaangażowanie Partnera w projekt
– Zgłoszenie Sponsora do corocznego, wojewódzkiego konkursu „Sponsor NGO”
– Networking z Beneficjentkami aktywności Stowarzyszenia

Nasze działania są nakierowane na wsparcie kobiet w wieku 30-50 lat przede wszystkim z Piaseczna i okolic, co powoduje, że grupa docelowa jest klarowna i wąska, a Państwa działania promocyjne skutecznie nakierowane pod względem lokalizacji i charakterystyki grupy docelowej.

Poza wsparciem wizerunku Państwa organizacji jako odpowiedzialnych w biznesie, działania sponsorskie pośrednią przyczynią się do rozwoju lokalnych inicjatyw i przedsiębiorczości, a bezpośrednio do wzrostu asertywności, kreatywności i interesów kobiet.

CreateIT

Szerokie doświadczenie w tworzeniu systemów intranet, aplikacji obsługujących brokerów usług kurierskich, sklepów internetowych, aplikacji HR, stron internetowych, a także projektów nietypowych. CreateIT tworzy aplikacje w 100% dopasowane do Klienta.

Back to top