Aktualności i Komunikaty

0

Reintrodukcja Kuropatwy!!!

„Nasi Koledzy Piotr Kuba oraz Kamil Gutowski z małżonką (która sprawowała nadzór komisyjny 🙂 przeprowadzili introdukcję 60 szt kuropatw na obwodach 136 (Cedry Wielkie) oraz 195 (Polaszki). Jest to akcja cykliczna – coroczna, gdzie nasze Koło zakupuje zwierzynę drobną i wypuszczamy w obwody w celu polepszenia liczebności i polepszenia puli genowej.
Na zwierzynę drobną a zwłaszcza kuropatwy nie polujemy tradycyjnie już od prawie 20 lat, od kiedy struktura rolna (monokultury) oraz zbyt duża liczebność drapieżników (jastrzębie i kruki) a przede wszystkim wałęsające się koty zmniejszyły drastycznie populację zwierzyny drobnej (kuropatwy, zające, bażanty) niemalże do wyginięcia.
Na chwilę obecną, coroczna nasza introdukcja kuropatw i bażantów oraz co kilkuletnia zajęcy pozwala przetrwać tym gatunkom w środowisku naturalnym i mamy nadzieję że wprowadzane w tej chwili programy unijne dla rolnictwa (zazielenienie) i może w przyszłości zwiększone dopłaty do nieużytków, czy inne programy gminne ochrony pasów leśnych, zadrzewień śródpolnych, itp. pozwolą na nowo cieszyć się nam urokiem polowań na zwierzynę drobną!!!”


read More
0

Szkolenie dla myśliwych!

Back to top