Aktualności i Komunikaty

0

Polowanie dewizowe 21-23 maja 2014

W dniach 21-23 maja 2014 odbyło się polowanie dewizowe na obwodach 136 i 195.

Pomimo upałów i wylewu Wisły, łącznie przystrzelono 9 sztuk kozłów.

W polowaniu brało udział 2 Dewizowców.

Rolę Podprowadzających sprawowali: Wojciech Mańkiewicz i Marcin Świątyński.


read More

W maju dzięki wspólnej pracy Marcina Więckiewicza i Wojciecha Mańkiewicza zostało uruchomione drugie (oprócz poletka przy “wąskich”) poletko zaporowe na ob. 136 w rejonie “małego jeziorka”. Zasiana została już kukurydza.


read More
Back to top