Aktualności

W maju dzięki wspólnej pracy Marcina Więckiewicza i Wojciecha Mańkiewicza zostało uruchomione drugie (oprócz poletka przy “wąskich”) poletko zaporowe na ob. 136 w rejonie “małego jeziorka”. Zasiana została już kukurydza.

zasiew 4zasiew 2


Leave a Comment

Back to top