Aktualności i Komunikaty

Na żuławskim obwodzie nr 136 powstało kolejne poletko zaporowe, ufundowane przez Majątek Ziemski Trutnowo S.A., zasiew mieszany – kukurydza i facelia.

Tego typu poletka spełniają wiele funkcji, m.in: przeciwdziałają szkodom rolniczym powodowanym przez zwierzynę grubą oraz pozwalają przetrwać zwierzynie drobnej w doskonałej kondycji przez całą zimę. To ze względu na to, iż na tych poletkach zbiór płodów rolnych nie jest dokonywany.

Ważnym jest również fakt utrzymywania w ich pobliżu lizawek solnych, co korzystnie wpływa na zdrowie zwierzyny, poprawę jakości trofeów oraz odciąga zwierzynę od dróg, gdzie poszukują one właśnie soli, narażając się na bardzo niebezpieczne kolizje z samochodami.


read More

Obecny Zarząd KŁ HODOWCA oraz wszyscy Członkowie Koła pragną podziękować ustępującemu Zarządowi Koła za wiele lat obecnej pracy oraz wysiłku włożonego w rozwój naszego Koła, w szczególności w wychowaniu młodych myśliwych. Zadbamy o to, by ideały zaszczepione młodym myśliwym przez ustępujący […]


read More

W sobotę 29 maja 2015 odbył się Piknik Rodzinny w szkole podstawowej w Grabinie Zameczek.

Przedstawiciele naszego Koła – Marcin Świątyński i Wojciech Mańkiewicz mieli przyjemność zaprezentować zagadnienia łowieckie.

Oprócz dużego zainteresowania dzieci tym tematem, odbyło się rónież szereg rozmów z rodzicami w zakresie łowiectwa, co ma ogromne znaczenie edukacyjne.

Zdaje się, że było ciekawie, bo jak wspomniała jedna z dziewczynek „nareszcie w końcu można dotknąć eksponaty muzealne!”. 🙂


read More
Back to top