Aktualności

Na żuławskim obwodzie nr 136 powstało kolejne poletko zaporowe, ufundowane przez Majątek Ziemski Trutnowo S.A., zasiew mieszany – kukurydza i facelia.

Tego typu poletka spełniają wiele funkcji, m.in: przeciwdziałają szkodom rolniczym powodowanym przez zwierzynę grubą oraz pozwalają przetrwać zwierzynie drobnej w doskonałej kondycji przez całą zimę. To ze względu na to, iż na tych poletkach zbiór płodów rolnych nie jest dokonywany.

Ważnym jest również fakt utrzymywania w ich pobliżu lizawek solnych, co korzystnie wpływa na zdrowie zwierzyny, poprawę jakości trofeów oraz odciąga zwierzynę od dróg, gdzie poszukują one właśnie soli, narażając się na bardzo niebezpieczne kolizje z samochodami.

POLETKO 2


Leave a Comment

Back to top