Aktualności

” W dniu 13.maja reprezentacja naszego Koła w osobach Janusz Sawicki, Jerzy Kuba i Adolf Mańkiewicz mieli zaszczyt wziąć udział w Konferencji w Toruniu pod hasłem – „Jeszcze Polska Nie Zginęła – WIEŚ !!! W tej Konferencji wzięło udział ponad 8000 uczestników, głównie leśników, myśliwych i rolników, której tematem przewodnim było pokazanie prawidłowej i zdrowej korelacji Człowiek – Przyroda, właściwych zasad ochrony przyrody i jej zasobów oraz rozwoju ekosystemów dla przyszłych pokoleń.
W ostatnich latach pojawiło się w naszym społeczeństwie wiele nurtów ideologicznych, z których dominujący wydaje się być „bambinizm”- nadawanie zwierzętom cech ludzkich, pociągają za sobą głównie mieszkańców miast nie mających zbyt dużej wiedzy o przyrodzie (np. że sarna to żona jelenia, itp. 🙂 ) i sposobach jej ochrony ( np. wycięcie kilku drzew w centrum Warszawy to niemalże zamach na przyrodę, a likwidowanie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, melioracja bagienek, w ilościach tysiąc krotnie większych to już nie problem tylko słuszne przywracanie pola to kultury rolnej!!! ).
Niejednokrotnie widać że tam gdzie myśliwi, leśnicy i rolnicy razem pracują tam zawsze przyroda, stany zwierzyny maja się dobrze, a tam gdzie zabraknie tej współpracy, lub gdzie zacznie dominować pseudo-ekologiczna ideologia – tam zawsze na końcu zwyciężają „szare interesy” i przyroda cierpi!!!, ale o tym juz się milczy bo to może nie medialne???:).
Cieszy nas każda inicjatywa propagujaca właściwe relacje człowieka z przyrodą i mamy nadzieję że media pokażą takie wydarzenia bez manipulacji, takimi jakie są w rzeczywistości i jaki jest ich sens.
Ważne też jest aby NASZ Polski Związek Łowiecki był zawsze jednolity i apolityczny, reprezentujący cały przekrój społeczeństwa – BO ŁOWIECTWO JEST DLA KAŻDEGO!!! i mamy nadzieję że następnym razem spotkamy się wszyscy tak na konferencji jak i na marszu w Warszawie!!!, bo dla dobra naszej przyrody musza pracować wszyscy równo – mieszkańcy miast i wsi.”


Back to top