Aktualności

0

Nowe mobilne urządzenie!

” Nasi kolejni stażyści Bartłomiej Chmurzyński i Mateusz Potrykus wybudowali pod nadzorem gospodarza obwodu 136 Marcina Świątyńskiego nową zwyżkę na tym właśnie obwodzie. Zwyżka ta jest bardzo łatwa w transporcie, bez problemu dwie osoby mogą ja przetransportować w inne miejsce zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez rolników, tam gdzie zostały świeżo posiane groch, kukurydza i inne. Tego typu mobilne zwyżki (obok stałych ambon) są bardzo dobrym sposobem prewencji przed szkodami, gdzie nie koniecznie odstrzał, ale już sama obecność myśliwych w łowisku powoduje mniejsze szkody rolnicze”.


Leave a Comment

Back to top