Aktualności i Komunikaty

0

Wyrazy współczucia…

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Kolegi Błażeja Sabisza
oraz rodziny
z powodu śmierci
Ojca
składają Zarząd
oraz Członkowie Koła
Łowieckiego Hodowca.

Szanowni Koledzy i Koleżanki,
Msza żałobna odbędzie się 16 czerwca br. o godzinie 11:00, w kościele w Starej Kiszewie.


read More
0

Edukacja najważniejsza!

Nasz Kolega Błażej Sabisz miał okazję wziąć udział w pogadance przyrodniczej dla młodzieży szkolnej, gdzie kwestie łowieckie zostały właściwie pokazane w ujęciu ekologii i bioróżnorodności ekosystemów! To ważne, aby pokazywać nasze miejsce w kwestii ochrony przyrody tak jak to naprawdę wygląda!!! Brawo !


read More
0

Ambona na obw. 143

W takiej trochę przerwie sezonowej:))), nasi Koledzy przygotowują obw 143 do polowania, dach poprawiony, drabina ustawiona, pechowy szczebel, a właściwie jego brak:))) uzupełniony – czyli gotowe na zasiadkę!


read More

Rolnicy z Giemlic odpowiedzieli na nasz apel i przekazali 4 przyczepy ziemniaków w celu przygotowania kolejnego poletka zaporowego!!!!, Pozostałe kwestie agrarne ogarną jak zwykle nasz niezastąpiony gospodarz obwodu Kol. Marcin Swiatyński!!!


read More
0

Termin

Przypominam o zmianie terminu Walnego Zebrania Członków KŁ Hodowca na dzień 9 czerwca 2021 r. godz. 16 w Cedrach Wielkich.


read More
0

Ostoja

Nasze Stowarzyszenie na rzecz bioróżnorodności lasów, pól i łąk, pod przewodnictwem Kolegi Przemysława Nawra przekazało duży zapas karmy dla dzikich zwierząt znajdujących się pod opieką Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji dzikich zwierząt OSTOJA!!!! Powołanie takiego Stowarzyszenia przez nasze Koło jest właściwym kierunkiem zwiększenia odpowiedzialności ekologicznej i właściwej gospodarki łowieckiej:)


read More
0

Poletko obw. nr 195

Kolejne poletko zaporowe wykonane!!!. Tym razem na obw. nr 195 nasi Koledzy Józef Sabisz (Gospodarz obwodu 195) oraz Łukasz Brzostowski wykonali zasiew kukurydzy, który znacząco zminimalizuje szkody w rolniczych uprawach!!!!!


read More
0

Introdukcja kur bażanta

Nasze Koło oraz Majątek Ziemski Trutnowy zasiliły nasz obwód polny 136 kurami bażanta (50 szt). Tego typu działania prowadzone regularnie!!! znacząco poprawiają stany liczebne zwierzyny drobnej, która w obecnej dobie monokultur rolniczych i chemizacji ma ciężkie warunki bytowania i rozwoju. A jak twierdzą nasi Prezesi Wojciech i Marek – nie ma nic lepszego jak polowanie z ułożonym psem na koguty bażanty!!! (Dla nie wtajemniczonych taki pies nazywa się „łyżew” :)))


read More
0

Poletko obw. 136

Nasi Gospodarze Koledzy Jacek Włodarczyk i Marcin Świątyński zagospodarowali uprawa ziemniaka dwa poletka zaporowe na ob 136 (w sumie ok 2,5 ha – ziemniaki ufundowane przez Mateusza Szaniawskiego). Zmniejszenie szkód rolniczych gwarantowane dla naszych wspólnych interesów – rolników i myśliwych :))


read More
0

Poletko obw. 143

Wspólnymi siłami Kolegów z Żuław i Kłobuczyna poletko zaporowe o pow. 1,5 ha na ob 143 zostało zagospodarowane i biedzie działać na rzecz zapobiegania szkodom rolniczym w bieżącym sezonie!!! Uprawa będzie składała się z kukurydzy (ok 1,5 tony ufundował Majątek Ziemski Trutnowy) oraz ziemniaków (3 tony ufundował miejscowy rolnik Pan Tusk).


read More
previous page next page
Back to top