Aktualności i Komunikaty

0

Introdukcja bażanta

W dniu dzisiejszym niezawodna ekipa z Żuław, pod nadzorem tym razem Pani Karoliny, jako naszego nadwornego Eksperta Hodowlanego:) dokonała wsiedlenia 70 sztuk kur!!!!!, czyli mówiąc krótko – za chwilę będą jaja!!!! :). Introdukcja była współfinansowana przez Majątek Ziemski Trutnowy. Dziękujmy!!!


read More

Polowanie ma różne oblicza i zawsze jest sezon, zwłaszcza dla ekipy z Żuław!!!!! :)))) Koledzy Wojciech Mańkiewicz i Marcin Świątyński asekurują Piotra Kuba przy pierwszym w tym roku wodowaniu!!!!.
PS. jakby kto pytał to woda ciepła :))))


read More
0

Pomagamy!

Zarząd Okręgowy PZŁ w Gdańsku zorganizował zbiórkę na rzecz pomocy szpitalom w związku z covid 19 – czego efektem był zakup bardzo potrzebnych ozonatorów, a Łowczy Okregowy Michał Laska oraz nasz Prezes Wojciech Mańkiewicz mieli przyjemność osobistego przekazania tych darów dla szpitala chorób zakaźnych w Gdańsku.


read More
0

Odwołanie Walnego Zgromadzenia

Szanowni Koledzy i Koleżanki!
Informuję, że Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Hodowca wyznaczonego na dzień 6 maja 2020 r. z powodu zagrożenia koronawirusem Covid-19 nie odbędzie się.
Nowy termin Walnego Zgromadzenia zostanie wyznaczony niezwłocznie po ustąpieniu zagrożenia.
Jednocześnie wskazuje, że Prezydent RP podpisał ustawę przedłużającą kadencyjność organów PZŁ
 W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) po art. 33d dodaje się art. 33e w brzmieniu:
„Art. 33e. 1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.
2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów, o których mowa w ust. 1.


read More
0

Wiosenne uprawy :)

Jak każdej wiosny strzelba na kolek i czas siać i sadzić poletka zaporowe!!!!, Koledzy z naszego Koła: Piotr Kuba, Marcin Światyński, Mateusz Potrykus, Krzysztof Ossowski i Wojciech Mańkiewicz zagospodarowali i dwie przyczepy ziemniaków dostarczonych przez również Kolegę z naszego Kola – Mateusza Szaniawskiego. Zasadzono i posiano kukurydza całe poletko, jedno z dwóch, na obw. nr 136!!!, a za chwilę ruszamy na pozostałych obwodach !!!! Wszystko to odbyło się pod nadzorem Pani Doroty Kuba – jako naszego nadwornego agronoma!!! :))) (W. Mańkiewicz)


read More
0

Całkowity zakaz polowania

Szanowni Koledzy i Koleżanki,
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietni 2020 r. informuję, że do dnia 19 kwietnia 2020 r. myśliwi nie mogą wykonywać zadań z ustawy Prawo Łowieckie (polowanie, szacowanie szkód itp.) oraz odstrzału sanitarnego.
poniżej link do nowego rządowego rozporządzenia zatrzymującego myśliwych w domach
https://www.pzlow.pl/nowe-rzadowe-rozporzadzenie-zatrzymuje-mysliwych-w-domach/

Darz Bór!


read More
0

Wesołego Alleluja!

0

Gratulacje!

GRATULACJE dla Kol. Łukasza Brzoskowskiego!!!!!! Łukasz jest naszym nowym i początkującym myśliwym, poluje od początku tego roku i udało mu się pozyskać pięknego odyńca!!!!!. Wszyscy bardzo cieszymy się z tego sukcesu, bo Łukasz już kilka razy spotkał się z dzikami, ale co dobrze o nim świadczy – zachował się jak na Gospodarza przystało!!! – wytrzymał ciśnienie i oszczędził, mając do czynienia głównie z młodymi jedno lub dwu rocznymi osobnikami idealnymi do hodowli i rozwoju populacji! A teraz Św. Hubert wynagrodził mu wspaniałym dzikiem!!!! Czekamy na dalsze sukcesy!!!!!! (W. Mańkiewicz)


read More
0

Pomagamy :)

Jak co roku na naszym balu karnawałowym odbyła się zbiórka licytacyjna na rzecz Fundacji z Pompą, która pomaga dzieciom i ich rodzicom w pokonywaniu wielu problemów związanych z zachorowaniem na białaczkę. Dziękujemy Wszystkim darczyńcom za hojność i wielkie serce dla chorych!!!!!!!


read More
0

Cóż to był za bal!!! :))

Jak ostatki to na całego!!!!
Nasza Koleżanka Pani Dorota Kuba jak na Królową Karnawału!!!! przystało – zorganizowała i poprowadziła bal karnawałowy naszego Kola, gdzie głównym punktem, oprócz pieczonego jelenia :))) była licytacja upominków na rzecz Fundacji Onkologicznej dla Dzieci w Gdańsku – gdzie zebraliśmy prawie 6000 pln!!!!, i tutaj szczególne podziękowania dla Anny i Przemysława Nawra za zorganizowanie i dla naszego Prezesa Wojciecha Mańkiewicza za skuteczne :)))) poprowadzenie licytacji!!!


read More
previous page next page
Back to top