Małgorzata Kuba


0

Zakończenie sezonu zbiorówek

Św. Hubert darzył zacnie naszym Kolegom na ostatnim polowaniu zbiorowym w tym sezonie, w postaci pięknego jelenia byka!!! Chwala Królowi polowania Kol. Bartkowi Kaczmarkowi!!!


read More

Może to tradycja, a może to zabobon, a może mało mnie to obchodzi co i kto na ten temat myśli, ale jedno jest pewne, mój Ojciec mnie tak uczył i ja też tak będę uczył swojego syna, że trzeba do zwierzyny w paśnik z opłatkiem pojechać!!!!. I życzenia złożyć – aby dziki, sarny, zające i reszta rozmnażały się na potęgę!!!!, żeby zaraza ich nie dosięgała i żeby ta armia rządowo-wojskowych kilerów co planuje wybić wszystko do nogi zgubiła się i szczęzła w błocie!!!. Tak dzisiaj życzyłem roznosząc zboże i opłatek z MOIM synem po MOIM terenie łowieckim od zawsze. Amen i Darz bór!!!! (W. Mańkiewicz)


read More
0

W dniu 16 grudnia br delegacja z naszego Koła w osobach Prezesa Wojciecha Mańkiewicza, Łukasza Brzoskowskiego oraz Przemka Klimkiewicza mieli okazję przeprowadzić zajęcia z bioróżnorodności i podziękować dzieciom ze szkoły w Polaszkach za zebrane w tym roku kasztany i żołędzie na zimowe dokarmianie dzikiej zwierzyny w kaszubskich lasach!!! A szczególne i gorące wyrazy uznania przekazujemy Pani Emilii Brzoskowskiej za organizację i najtrudniejsze tzw „ogarnięcie tematu”:)


read More
0

WAŻNE!

Przypominamy, że z końcem roku tracą ważność stare legitymacje PZŁ. Od stycznia 2020 r. bez nowej legitymacji nie będzie można polować.


read More
0

W dniu 18 listopada 2019 r.nasz Kolega Prezes Koła Wojciech Mańkiewicz został wybrany jednogłośnie na Przewodniczącego Komisji Hodowlanej Zwierzyny Grubej przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Gdańsku!!!!. Będąc jednocześnie członkiem Komisji ds Rolnictwa przy Zarządzie Głównym PZŁ w Warszawie będzie znakomicie koordynował działania tych komisji, które mają przecież bardzo dużo wspólnego! Życzymy sukcesów i wytrwałości w wypełnianiu obowiązków i pracy na rzecz naszego Zrzeszenia!!!


read More
0

Dziękujemy!

Majątek Ziemski Trutnowy w osobie Jacka Włodarczyka i nasz Gospodarz obwodu 136 Marcin Świątyński przygotowują się do ułatwienia przezimowania naszej zwierzynie drobnej czyli bażantom i kuropatwom. A przy okazji wszelkiej innej drobnej faunie, może nawet jeszcze ważniejszej dla zachowania bioróżnorodności naszego polnego ekosystemu.
Gospodarstwo rolne Kolegi Jacka Włodarczyka pomaga również innym organizacjom w postaci darmowych dostaw odpadów rolniczych dla polepszenia warunków bytowych zwierzyny.


read More
0

Składki na PZŁ 2020 r.

SKŁADKI DO PZŁ NA ROK 2020

Składki członkowskie od myśliwych ustalone, przez NRŁ na rok 2020

– normalna 320 zł ( plus ubezpieczenie 43zł) · razem 363 zł

– ulgowa 160 zł ( plus ubezpieczenie 43 zł) – razem 203 zł.

Składka ulgowa, w wysokości 50 % składki normalnej przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia.

ulgowa – „senior” 80 zł (plus ubezpieczenie 43 zł) – razem 123 zł

Składka ulgowa w wysokości 25 % składki normalnej przysługuje członkom Zrzeszenia którzy ukończyli 80 rok życia.

Składki płacone są wyłącznie za pośrednictwem Koła łowieckiego.

Członkowie niestowarzyszeni wpłacają składki bezpośrednio na konto ZO PZŁ zgodnie z miejscem zamieszkania z podaniem nr legitymacji.

Wysokość składki członkowskiej KŁ Hodowca na 2019/2020 rok wynosi:
– normalna 600 zł;
– ulgowa 300 zł.

Termin wpłaty składek na 2020 r. mija 31.12.2019 r.


read More
0

Zarząd naszego Koła uznał w swoim obowiązku aby oddać hołd Panu Ministrowi Janowi Szyszce w jego ostatniej drodze ku krainie wiecznych łowow! Honor ten spełnił nasz Kolega Stefan Szczepanik reprezentujący sztandar naszego Kola na pogrzebie Ministra Szyszki – Cześć Jego Pamięci!!!


read More
0

W dniu dzisiejszym nasz Kolega i jednocześnie członek naszego Koła – Mateusz Potrykus miał zaszczyt reprezentować nasze Koło Hodowca na Ogólnopolskim Święcie Dnia Św Huberta w Zamościu!!! Wystąpił również w poczcie sztandarowym naszego Okręgu Gdańskiego!!!
Tradycja, etyka i kultura łowiecka to niezamienialne wartości, niezależne od różnych czasów, rządów i ministrów!!!! Pamiętajmy o tym zawsze!!!!


read More
next page
Back to top