Aktualności

0

Tworzymy remizy śródpolne!!!

” Majątek Ziemski Trutnowy reprezentowany przez Jacka Włodarczyka wykazał po raz kolejny już bardzo ważną inicjatywę ekologiczną wzbogacającą bioróżnorodność środowiska jaką jest przygotowanie i nasadzenie pasów miskantusa jako rekonstrukcję zakrzaczeń śródpolnych. Dla zwierzyny dzikiej, począwszy od najmniejszych (np. owadów czy gryzoni) poprzez większe ssaki czy na końcu ptaki – ważne jest żeby mieć co jeść:) ale o wiele ważniejsze jest żeby mieć gdzie mieszkać i się rozwijać!!!!, bo karmę zawsze można dowieźć (co zresztą robione jest regularnie w okresie zimowo – wczesno wiosennym), a budowanie ostoi zwierzyny dzikiej to już nie łatwa sprawa, ponieważ wiąże się to z o wiele większymi kosztami ponoszonymi poprzez wyłączenie gruntów z działalności dochodowej, sadzonki, pielęgnacje, itp.
Na chwilę obecną stworzone jest już ok 2,5 ha remiz śródpolnych a do końca roku powstanie jeszcze co najmniej tyle samo na terenie Majątku!!! – DZIĘKUJEMY!!!!!!!”


Leave a Comment

Back to top