Aktualności

Zarząd Koła pragnie zaprosić szanownych kolegów na Walne Zebranie członków Koła Łowieckiego Hodowca w dniu 26.04.2017 roku na godzinę 17:00. Zebranie odbędzie się w Cedrach Wielkich na terenie Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu (naprzeciwko Straży Pożarnej).
Darz Bór!

Porządek zebrania:

– Otwarcie zebrania;

– Sprawdzenie prawomocności Zebrania;

– Uchwalenie porządku Zebrania;

– Wybór Przewodniczącego Zebrania;

– Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania;

– Sprawozdanie Zarządu w tym Prezesa, Łowczego i Skarbnika;

– Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;

– Dyskusja nad sprawozdaniami;

– Uchwalenie absolutorium;

– Wybór kandydata na stanowisko Sekretarza Zarządu Koła;

– Dyskusja, wolne wnioski;

– Podjęcie uchwał;

– Zakończenie Zebrania.


Leave a Comment

Back to top