Aktualności

Zarząd Koła pragnie zaprosić szanownych kolegów na Walne Zebranie członków Koła Łowieckiego Hodowca w dniu 07.04.2016 roku na godzinę 17:00. Zebranie odbędzie się w Cedrach Wielkich na terenie Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu (naprzeciwko Straży Pożarnej).
Darz Bór!

Porządek zebrania:
– Otwarcie zebrania;

– Sprawdzenie prawomocności Zebrania;

– Uchwalenie porządku Zebrania;

– Wybór Przewodniczącego Zebrania;

– Sprawozdanie Zarządu w tym Prezesa;

– Sprawozdanie Łowczego i Podłowczego o roku gospodarczym 2015/2016;

– Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;

– Uchwalenie absolutorium;

– Dyskusja nad sprawozdaniami;

– Wybór Komisji skrutacyjnej;

– Zgłoszenie kandydatów na Skarbnika Koła;

– Wybór Skarbnika Koła;

– Zgłaszanie kandydatur do odznaczeń;

– Składanie wniosków, dyskusja;

– Podjęcie uchwał;

– Zakończenie Zebrania.


Back to top