Aktualności

Wiosenny zasiew na poletkach zaporowych w naszym Kole na obwodzie 136. Zostały zasiane łącznie na tym obwodzie 3 ha pól ( zboża jare, kukurydza i strączkowe). Tego typu poletka to najlepszy sposób na ograniczenie szkód łowieckich i poprawę warunków bytowych zwierzyny drobnej – bażantów, kuropatw, wróbelków oraz innych latających i nielatających elemelków 🙂


Leave a Comment

Back to top