Aktualności

” W ostatni weekend nasze Koło Łowieckie HODOWCA za pośrednictwem członków Koła: Małgorzata Kuba, Ireneusz Gerigk z córką, Wojciech Mańkiewicz i Piotr Kuba, zakupiło i zareintrodukowało kuropatwy na obwodach nr 136 oraz nr 195 w ramach naszych corocznych tradycyjnych zasiedleń zwierzyną drobną. Ta reintrodukcja (kuropatwa i bażant) jest prowadzona już od ponad 20 lat i dają znakomite efekty!!! – zwłaszcza w przypadku bażanta, który jest bardziej odporny na złe warunki bytowe niż kuropatwa. Jak pokazują liczne obwody w pozostałych Kołach, bez takiego systematycznego zasiedlania (w dzisiejszej dobie intensywnej chemizacji rolniczej oraz likwidowania miedz, zadrzewień śródpolnych czy innych naturalnych siedlisk) nie ma co marzyć aby zwierzyna drobna się utrzymała i mogła cieszyć swoją obecnością nas wszystkich, będąc przecież stałym i niezbędnym elementem biotopów polnych czy polno – leśnych!!! Chronienie naszych biotopów polno – leśnych a zwłaszcza polnych (unikatowych w zasobność zwierząt i krajobrazu) jest nie mniej ważna niż np. puszczy ale za to niestety mniej medialna!!! – no bo jak się tu przypiąć do cienkiego krzaka na rowie:) albo innej pokrzywy, którą nawet Pan kornik drukarz czy inny rzeźbiarz ma w głębokim poważaniu!!! i w ogóle kogo obchodzi kaczka, zając, kuropatwa, bażant, kiedy w tle mamy takiego majestatycznego żubra lub wilka, symbol niezależności, mocy i potęgi !!!, a taki zając, czego on może być symbolem żeby się z nim chcieć identyfikować…??? „


Back to top