Aktualności

Zarząd Koła Łowieckiego „Hodowca” informuje, że w dniu 10 sierpnia 2017 (czwartek) na godzinę 17.00 odbędzie się Zebranie Ogólne Członków naszego Koła w Cedrach Wielkich w ŻOKIS (naprzeciwko remizy strażackiej), ul. Osadników wojskowych 41
Harmonogram zebrania:
– Wybór Przewodniczącego zebrania
– Zatwierdzenie porządku obrad
– Bieżące sprawozdanie Prezesa, Łowczego i Skarbnika
– OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE Z ZASAD BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA POLOWANIA PRZED SEZONEM POLOWAŃ ZBIOROWYCH (Przeprowadzi Prezes Honorowy Marek Gorski)
– Sprawy bieżące, wolne wnioski, dyskusja.
– Zakończenie zebrania.


Back to top