Aktualności

0

„Ziemia Naszym Domem”

W dniu 12 kwietnia 2016 przedstawiciele naszego Koła: Wojciech Mańkiewicz oraz Marcin Świątyński mieli przyjemność wziąć udział w spotkaniu z młodzieżą w szkole podstawowej w Giemlicach w ramach programu „Ziemia Naszym Domem”. Zostały przedstawione zasady zrównoważonej gospodarki zasobem zwierząt dzikich oraz sposoby introdukcji – wsiedlania zwierzyny drobnej bażantów, zajęcy i kuropatw. Razem z Panem Komendantem Straży Pożarnej Gminy Cedry Wielkie – Edwardem Woźniakiem zostały również omówione tragicznie skutki dla przyrody wypalania traw oraz wypuszczenia wałęsajacych się psów i kotów.

Darz bór


Leave a Comment

Back to top