Aktualności i Komunikaty

0

WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

0

„Ziemia Naszym Domem”

W dniu 12 kwietnia 2016 przedstawiciele naszego Koła: Wojciech Mańkiewicz oraz Marcin Świątyński mieli przyjemność wziąć udział w spotkaniu z młodzieżą w szkole podstawowej w Giemlicach w ramach programu „Ziemia Naszym Domem”. Zostały przedstawione zasady zrównoważonej gospodarki zasobem zwierząt dzikich oraz sposoby introdukcji – wsiedlania zwierzyny drobnej bażantów, zajęcy i kuropatw. Razem z Panem Komendantem Straży Pożarnej Gminy Cedry Wielkie – Edwardem Woźniakiem zostały również omówione tragicznie skutki dla przyrody wypalania traw oraz wypuszczenia wałęsajacych się psów i kotów.

Darz bór


read More

Wiosenny zasiew na poletkach zaporowych w naszym Kole na obwodzie 136. Zostały zasiane łącznie na tym obwodzie 3 ha pól ( zboża jare, kukurydza i strączkowe). Tego typu poletka to najlepszy sposób na ograniczenie szkód łowieckich i poprawę warunków bytowych zwierzyny drobnej – bażantów, kuropatw, wróbelków oraz innych latających i nielatających elemelków 🙂


read More
Back to top