Aktualności i Komunikaty

” W dniu 15 lipca br. nasze Koło w osobach Stefana Szczepanika, Krzysztofa Mańkiewicza oraz Adolfa Mańkiewicza miało zaszczyt wystąpić jako poczet sztandarowy podczas uroczystości Festiwalu Kultury Łowieckiej w Sierakowicach. Było to już 14 wydanie tej cyklicznej imprezy, bardzo ważnej i istotnej dla naszej braci łowieckiej, zwłaszcza pod kątem prezentacji naszej kultury a przede wszystkim tradycji jako ważnego spoiwa kolejnych pokoleń myśliwych i sympatyków łowiectwa.
O ile na mszy z tej okazji oraz wystąpień pocztów sztandarowych (w sumie ponad 20 reprezentacji) byliśmy jako członkowie naszego Koła dość mocną reprezentacją to na wieczornym bankiecie wydanym z tej okazji już nie było silniejszej grupy od naszej 16 osobowej!!!. Ciekawe tylko czy sprawiło to przywiązanie do tradycji czy może bardziej magia i urok bankietowych stołów!!!:)))))”


read More

Zarząd Koła Łowieckiego „Hodowca” informuje, że w dniu 10 sierpnia 2017 (czwartek) na godzinę 17.00 odbędzie się Zebranie Ogólne Członków naszego Koła w Cedrach Wielkich w ŻOKIS (naprzeciwko remizy strażackiej), ul. Osadników wojskowych 41
Harmonogram zebrania:
– Wybór Przewodniczącego zebrania
– Zatwierdzenie porządku obrad
– Bieżące sprawozdanie Prezesa, Łowczego i Skarbnika
– OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE Z ZASAD BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA POLOWANIA PRZED SEZONEM POLOWAŃ ZBIOROWYCH (Przeprowadzi Prezes Honorowy Marek Gorski)
– Sprawy bieżące, wolne wnioski, dyskusja.
– Zakończenie zebrania.


read More

” W dniu 07 lipca Kancelaria ACTIVUS (która obsługuje nasze Koło pod względem księgowym) zorganizowała imprezę integracyjną dla swoich pracowników na strzelnicy sportowo-mysliwskiej w Gdańsku na Jaśkowej Dolinie. Podczas tej imprezy pracownicy mieli możliwość spróbowania swoich sił w strzelaniu z broni krótkiej do tarczy jak i również z broni śrutowej do rzutków (i chyba ta ostatnia konkurencja była najbardziej widowiskowa, tym bardziej że jeszcze przy okazji objawiło się kilka czystych talentów, aczkolwiek na początku mocno ukrytych!!!:). Każdy z uczestników przeszedł kurs bezpiecznego posługiwania się bronią i wysłuchał koncertu:) wabienia drapieżników (zwłaszcza głośne kniazienie zająca wśród Pań zaparło dech w piersiach i to wcale nie z powodu kunsztu grającego:). Ponadto podczas obiadu (w którego skład wszedł znakomity rosół z bażanta oraz zrazy z jelenia – dzieło restauracji „Dziki Gon” na Jaśkowej Dolinie) wszyscy wysłuchali łowieckich opowieści (bardzo podobnych w swej naturze do „morskich opowieści”:) wygłaszanych przez Prezesa Koła Wojciecha Mańkiewicza oraz członka Koła Przemysława Nawrę (organizatora tej imprezy).
Gratulujemy Kancelarii ACTIVUS za pomysł i wykonanie!!! Właśnie takie „od wewnątrz” zobaczenie nas jako myśliwych bezpośrednio z bliska daje prawdziwy obraz naszej pasji oraz nas samych – i co nie umknęło uwadze obecnych – znowu po raz kolejny znacząco różny od medialnego!!!:)”


read More

” W ostatni weekend nasze Koło Łowieckie HODOWCA za pośrednictwem członków Koła: Małgorzata Kuba, Ireneusz Gerigk z córką, Wojciech Mańkiewicz i Piotr Kuba, zakupiło i zareintrodukowało kuropatwy na obwodach nr 136 oraz nr 195 w ramach naszych corocznych tradycyjnych zasiedleń zwierzyną drobną. Ta reintrodukcja (kuropatwa i bażant) jest prowadzona już od ponad 20 lat i dają znakomite efekty!!! – zwłaszcza w przypadku bażanta, który jest bardziej odporny na złe warunki bytowe niż kuropatwa. Jak pokazują liczne obwody w pozostałych Kołach, bez takiego systematycznego zasiedlania (w dzisiejszej dobie intensywnej chemizacji rolniczej oraz likwidowania miedz, zadrzewień śródpolnych czy innych naturalnych siedlisk) nie ma co marzyć aby zwierzyna drobna się utrzymała i mogła cieszyć swoją obecnością nas wszystkich, będąc przecież stałym i niezbędnym elementem biotopów polnych czy polno – leśnych!!! Chronienie naszych biotopów polno – leśnych a zwłaszcza polnych (unikatowych w zasobność zwierząt i krajobrazu) jest nie mniej ważna niż np. puszczy ale za to niestety mniej medialna!!! – no bo jak się tu przypiąć do cienkiego krzaka na rowie:) albo innej pokrzywy, którą nawet Pan kornik drukarz czy inny rzeźbiarz ma w głębokim poważaniu!!! i w ogóle kogo obchodzi kaczka, zając, kuropatwa, bażant, kiedy w tle mamy takiego majestatycznego żubra lub wilka, symbol niezależności, mocy i potęgi !!!, a taki zając, czego on może być symbolem żeby się z nim chcieć identyfikować…??? „


read More
Back to top