Aktualności i Komunikaty

0

Zawody Strzeleckie w Bietowie

Zarząd informuje, że termin zawodów strzeleckich o Puchar Prezesów Koła Łowieckiego Hodowca w Bietowie pozostaje bez zmian, czyli 14 lipca 2018 r., zmianie ulega jedynie godzina rozpoczęcia zawodów, tj. zaczynamy od godziny 11:00.
Zapraszamy!!! :)))


read More
0

Podziękowania :)

0

Piknik w Kłobuczynie

Szanowni Koledzy i Koleżanki!
Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków łowiectwa na festyn z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się 17.06.2018 r. (niedziela) o godzinie 14:00 na placu sportowo-rekreacyjnym w Kłobuczynie. Jako Koło będziemy mieli swoich godnych reprezentantów :)))
Impreza organizowana jest dla dzieci z Punktu i Oddziału Przedszkolnego w Kłobuczynie oraz wszystkich mieszkańców.
Program festynu:
1. Pokazy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w wykonaniu strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobuczynie.
2. Pokaz kwalifikowanej pierwszej pomocy.
3. Stoisko Koła „Hodowca”.
4. Stoisko Nadleśnictwa Kartuzy.
5. Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Kłobuczyna.
6. Pokaz tresury psa policyjnego z Powiatowej Komendy Policji w Kościerzynie.
7. Przejażdżki bryczkami.
8. Wspólne grillowanie.
9. Inne atrakcje.


read More
0

RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 35 (dalej „Administrator” lub „PIŁ”) będący Administratorem Danych Osobowych członków PZŁ , informuje o zasadach przetwarzania tych danych oraz związanych z tym prawach przysługujących członkom PZŁ ..
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PZŁ możliwy jest pod adres e-mail: ochronadanych@pzlow.pl, lub pod adresem pocztowym: ul. Nowy świat 35, 00-029 Warszawa
Dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych PZŁ, czyli :
1) prowadzenia gospodarki łowieckiej;
2) troski o rozwój łowiectwa i współdziałania z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących;
3) ustalania kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;
4) czuwania nad przestrzeganiem przez członków PZŁ prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich;
5) organizowania szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego;
6) współpracy z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi;
7) wspierania i prowadzenia prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną;
8) prowadzenia i popierania hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych;
9) realizacji innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.
10) egzekwowania prawa i prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.
Dane osobowe członków PZŁ przechowywane będą (w zależności od rodzaju danych) zgodnie z polityką retencji danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. W dowolnym momencie każdy członek PZŁ lub stażysta może uzyskać dostęp do ich treści, sprostować je oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub zlecić ich usunięcie. Ma również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich przeniesienia. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).Podanie danych osobowych jest wymogiem przystąpienia na staż lub wstąpienia do Polskiego Związku Łowieckiego.


read More
Back to top