Aktualności i Komunikaty

Szanowni Koledzy i Koleżanki!!!

Zarząd Koła Łowieckiego Hodowca serdecznie zaprasza Kolegów i Koleżanki wraz z rodzinami i sympatykami łowiectwa, na Piknik Strzelecki, który odbędzie się 7 września 2019 r. (sobota) o godz. 12:00, na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego przy ul. Jaśkowa Dolina 114 w Gdańsku.
Zawody o Puchar Prezesów KŁ Hodowca został objęty (jak w roku ubiegłym) patronatem naszych szanownych Prezesów Wojciecha Mańkiewicza i Marka Gorskiego!
Na zawody strzeleckie należy zabrać wyłącznie broń kulową.

Serdecznie zapraszamy!


read More
0

Nasza reprezentacja pocztu sztandarowego obecna na Dniach Kultury Łowieckiej w Sierakowicach, jak zawsze Kol. Wojciech Mańkiewicz, Stefan Szczepanik, Jan Chwiej i Marek Gorski nie zawiedli!!!!!!!


read More
0

Zapraszamy!

0

W ostatnią sobotę 29 czerwca odbył się Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Gdańsku, gdzie dokonano wyboru kandydatów na Łowczego Okręgowego. Ponadto powstało kilka komisji problemowych, a w tym chyba najbardziej istotna w obecnych czasach Komisja ds. Opiniowania wniosków kół łowieckich o dzierżawę obwodów łowieckich!!!. W jej skład wchodzą przedstawiciele PZŁ oraz przedstawiciele Izb Rolniczych i samorządów. Co ważne akurat dla nas:)!!! , nasz Prezes Koła oraz delegat okręgowy i krajowy Wojciech Mańkiewicz został wybrany również w skład tej Komisji jako jeden z ośmiu członków PZŁ!!!!
Gratulacje Panie Prezesie ! :))


read More
Back to top