Aktualności

0

W ostatnią sobotę 29 czerwca odbył się Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Gdańsku, gdzie dokonano wyboru kandydatów na Łowczego Okręgowego. Ponadto powstało kilka komisji problemowych, a w tym chyba najbardziej istotna w obecnych czasach Komisja ds. Opiniowania wniosków kół łowieckich o dzierżawę obwodów łowieckich!!!. W jej skład wchodzą przedstawiciele PZŁ oraz przedstawiciele Izb Rolniczych i samorządów. Co ważne akurat dla nas:)!!! , nasz Prezes Koła oraz delegat okręgowy i krajowy Wojciech Mańkiewicz został wybrany również w skład tej Komisji jako jeden z ośmiu członków PZŁ!!!!
Gratulacje Panie Prezesie ! :))


Back to top