Aktualności

0

W dniu 18 listopada 2019 r.nasz Kolega Prezes Koła Wojciech Mańkiewicz został wybrany jednogłośnie na Przewodniczącego Komisji Hodowlanej Zwierzyny Grubej przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Gdańsku!!!!. Będąc jednocześnie członkiem Komisji ds Rolnictwa przy Zarządzie Głównym PZŁ w Warszawie będzie znakomicie koordynował działania tych komisji, które mają przecież bardzo dużo wspólnego! Życzymy sukcesów i wytrwałości w wypełnianiu obowiązków i pracy na rzecz naszego Zrzeszenia!!!


Back to top