Aktualności

Praca w Kole i praca w PZL to zawsze nasz obowiązek i zaszczyt! Nasz Kolega Prezes Wojciech Mańkiewicz na aktualnym Okręgowym Zjeździe Delegatów PZL w Gdańsku miał przyjemność z sukcesem pracować w Komisji mandatów skrutacyjnej!!!


Back to top