Aktualności

Dbając o bezpieczeństwo spacerowiczów oznakowaliśmy nasze zwyżki i ambony tabliczkami ostrzegawczymi z zakazem wstępu dla osób nieupoważnionych!!!, Musimy zadbać o zdrowie spacerowiczów i miłośników przyrody, którzy często korzystają z naszych urządzeń robiąc zdjęcia przyrodnicze czy podglądając życie zwierzyny, ponieważ sporo naszych ambon ma celowo podcięte przez pseudoekologow drabiny lub słupy, aby osoba wchodząca miała spaść i zrobić sobie krzywdę!!! Tak więc naprawiamy i ostrzegamy, na „inteligentnych inaczej”:) nie ma lekarstwa;)


Back to top