Aktualności

0

Całkowity zakaz polowania

Szanowni Koledzy i Koleżanki,
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietni 2020 r. informuję, że do dnia 19 kwietnia 2020 r. myśliwi nie mogą wykonywać zadań z ustawy Prawo Łowieckie (polowanie, szacowanie szkód itp.) oraz odstrzału sanitarnego.
poniżej link do nowego rządowego rozporządzenia zatrzymującego myśliwych w domach
https://www.pzlow.pl/nowe-rzadowe-rozporzadzenie-zatrzymuje-mysliwych-w-domach/

Darz Bór!


Back to top