Aktualności

0

Dziękujemy!

Majątek Ziemski Trutnowy w osobie Jacka Włodarczyka i nasz Gospodarz obwodu 136 Marcin Świątyński przygotowują się do ułatwienia przezimowania naszej zwierzynie drobnej czyli bażantom i kuropatwom. A przy okazji wszelkiej innej drobnej faunie, może nawet jeszcze ważniejszej dla zachowania bioróżnorodności naszego polnego ekosystemu.
Gospodarstwo rolne Kolegi Jacka Włodarczyka pomaga również innym organizacjom w postaci darmowych dostaw odpadów rolniczych dla polepszenia warunków bytowych zwierzyny.


Back to top