Aktualności

0

Introdukcja kur bażanta

Nasze Koło oraz Majątek Ziemski Trutnowy zasiliły nasz obwód polny 136 kurami bażanta (50 szt). Tego typu działania prowadzone regularnie!!! znacząco poprawiają stany liczebne zwierzyny drobnej, która w obecnej dobie monokultur rolniczych i chemizacji ma ciężkie warunki bytowania i rozwoju. A jak twierdzą nasi Prezesi Wojciech i Marek – nie ma nic lepszego jak polowanie z ułożonym psem na koguty bażanty!!! (Dla nie wtajemniczonych taki pies nazywa się „łyżew” :)))


Back to top