Aktualności

Rolnicy z Giemlic odpowiedzieli na nasz apel i przekazali 4 przyczepy ziemniaków w celu przygotowania kolejnego poletka zaporowego!!!!, Pozostałe kwestie agrarne ogarną jak zwykle nasz niezastąpiony gospodarz obwodu Kol. Marcin Swiatyński!!!


Back to top