Aktualności

0

Komunikat Zarządu nr 2/18

Szanowni Koledzy i Koleżanki!!!

I.
Zarząd informuje, że piknik rodzinny Koła Łowieckiego Hodowca odbędzie się w dniu 14 lipca (sobota) o godzinie 12.00 na strzelnicy myśliwskiej w Bietowie k/Lubichowa.
Chętnych do wzięcia w Zawodach o Puchar Prezesów Koła Łowieckiego HODOWCA prosimy o przygotowanie się do zawodów strzeleckich śrutowych (broń, amunicja, słuchawki, itp). Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków Koła, stażystów oraz sympatyków łowiectwa wraz z rodzinami.

II.
Zarząd KŁ Hodowca zaprasza Szanownych Kolegów na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego Hodowca w dniu 21 czerwca 2018 r. o godzinie 17.00 (czwartek) w Cedrach Wielkich w budynku ŻOKIS (na przeciwko Straży Pożarnej) – obecność obowiązkowa – wybór delegatów.

Porządek zebrania:
– otwarcie Zebrania;
– wybór Przewodniczącego Zebrania;
– sprawdzenie Prawomocności Zebrania;
– przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Walnego;
– sprawozdanie Prezesa z bieżącej działalności Koła, nowe zasady szacowania szkód łowieckich;
– sprawozdanie Łowczego oraz Vice Łowczego z polowania dewizowego;
– wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Bioróżnorodności Lasów, Pól i Łąk;
– szkolenie z zasad bezpiecznego wykonywania polowania – Kol Marek Gorski (obowiązkowe na każdy sezon);
– wystąpienie Prezesa Honorowego Kol Marka Gorskiego – bieżące sprawy PZŁ;
– wybór Delegatów na Zjazd Okręgowy PZŁ (wybór Komisji skrutacyjnej, zgłaszanie kandydatów, głosowanie, ogłoszenie wyników);
– sprawy bieżące;
– zakończenie zebrania.


Back to top