Aktualności

0

Konferencja

W dniu 21 sierpnia br odbyła się Konferencja zorganizowana przez ZO PZŁ Gdańsk (Łowczy Michał Laska) oraz Komisję Hodowlaną Zwierzyny Grubej przy ZO Gdańsk (Przewodniczący Wojciech Mańkiewicz oraz vice Przewodniczący Dariusz Hryckiewicz) w zakresie problematyki i zagadnień związanych z bieżącymi wyzwaniami dla PZŁ oraz relacjami we współpracy z Samorządami, Wydziałami Weterynarii i Lasami Państwowymi, konferencja odbyła się również przy współudziale ZO PZŁ Elbląg i Słupsk.
Licznie przybyli Goście w tym: reprezentujący PZŁ Łowczy Krajowy Paweł Lisiak, Wiceprezes Rady Naczelnej Andrzej Hińc, pozostali Koledzy z NRŁ, ZO Słupsk i Elbląg, Przedstawiciele samorządów i jednostek administracji państwowej: Prezes Zarządu Pomorskiej izby Rolniczej Pan Wiesław Burzyński, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Zbigniew Kmiecik, Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński, Przedstawiciele Lasów Państwowych Zastępca Dyrektora RDLP Pan Paweł Januschewski, Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Pan Edward Kowalke, Wojewódzki inspektor Weterynaryjny Pan Maciej Dragun, Inspektor Weterynaryjny Pani Katarzyna Domachowska, Pan Dariusz Mtudlaff Departament Środowiska I Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz wielu zaproszonych gości z wyżej wymienionych Instytucji i nie tylko.
Konferencja miała na celu pokazanie problematyki ASF, specyfiki gospodarki gatunkami chronionymi jak bobry czy łosie, kwestii obrotu tuszami w strefach żółtej, czerwonej i białej, oraz wiele aspektów obecnej sytuacji PZŁ i jego roli w gospodarce państwowej i roli PZŁ w ochronie i zachowaniu przyrody polskiej i jej zasobów naturalnych.
Jednym z ważniejszych elementów, o ile nie najważniejszym!!!!, było również pokazanie jak to wszystko jest odbierane przez zwykłych myśliwych, jaki trud muszą ponosić aby realizować Rządowe zadania, które bardzo często nie mają nic wspólnego z zasadami i etyka łowiecką, oraz ich bezwzględne traktowanie przez urzędy i zupełny brak zrozumienia dla myśliwych jako zwykłych obywateli i wolontariuszy pracujących na rzecz gospodarki państwowej. Postawione chyba jedno z ciekawszych pytań na tej konferencji – gdzie kończy się łowiectwo jako pasja i hobby a gdzie zaczyna się obowiązek pracy na rzecz gospodarki państwowej? jest chyba dobrym podsumowaniem tego spotkania, bo ta granica została już w wielu aspektach życia łowieckiego niebezpiecznie daleko przekroczona!!!!


Back to top