Aktualności

Chciałbym podziękować rolnikom, a zwłaszcza Panu Adamowi Haase za możliwość wspólnego zaprotestowania przeciwko niszczeniu polskiego łowiectwa i naszej tradycji na dziesjszym proteście rolniczym w Gdańsku. Rolnictwo i Łowiectwo to jedno, i dzisiaj było to bardzo dobrze widać przy wspólnym stole u Pana Vice Marszałka Józefa Sarnowskiego, który przyjął petycje i wysluchal nas wszystkich. Zabierając głos na proteście powiedziałem jasno – to my: rolnicy, myśliwi, pszczelarze i wędkarze dbamy tak naprawdę o przyrodę i równowagę bioróżnorodności w naturze, to my jesteśmy gwarantem że przyroda i ziemia będzie przekazana kolejnym pokoleniom, tak aby mogła je utrzymać i wyżywić!!! Dziękuję kolegą Wojciech Mańkiewicz, Przemysław Nawra, Grzegorz Zięba, Sławomir Chrzan, Łukasz Brzoskowski


Back to top