Aktualności

Informujemy, że ocena prawidłowości odstrzału jeleni i danieli byków pozyskanych w sezonie 2017/2018 odbędzie się na strzelnicy myśliwskiej w Gdańsku – Wrzeszczu przy ul. Jaśkowa Dolina 114 w dniu 20 marca 2018r. w godzinach 13:00-17:00. Wykazy pozyskanych jeleni i danieli byków wypełnione pismem maszynowym prosimy dostarczyć do biura Zarządu Okręgowego PZŁ do dnia 12 marca 2018r. Ponowna ocena odbędzie się w dniu 18 kwietnia w godzinach 11:00– 13:00 /lokalizacja jak wyżej/.
Przypominamy Kolegom o obowiązku zaopatrzenia trofeum w metryczkę zawierającą: datę odstrzału, numer obwodu łowieckiego i nadleśnictwo, rodzaj upoważnienia, ciężar tuszy i adres korespondencyjny myśliwego.


Back to top