Aktualności

0

Ogólne Zebranie

Szanowni Koledzy i Koleżanki!

Zarząd KŁ Hodowca informuje, że w czwartek 2 lipca 2020 r., o godzinie 16:30, w Żokis-ie w Cedrach Wielkich odbędzie się Ogólne Zebranie Członków Koła Łowieckiego Hodowca.
Jednocześnie informujemy, że jeżeli ktoś z Kolegów/Koleżanek z uwagi na COVID19 nie czuje się na siłach, to obecność na Ogólnym Zebraniu nie jest obowiązkowa.

Porządek Zebrania:
1 rozpoczęcie zebrania
2 sprawozdanie prezesa (bieżąca sytuacja Koła i PZŁ) łowczego (wykonanie planów łowieckich) i skarbnika (bilans finansowy)
3 szkolenie z zasad bezpieczeństwa wykonywania polowania (Kol. Marek Gorski)
4 wprowadzenie i szkolenie z elektronicznej książki pobytu myśliwego w łowisku!
5 bieżąca sytuacja Stowarzyszenia (Kol. Przemek Nawra)
6 wolne wnioski
7 podjęcie proponowanych uchwał
8 zakończenie zebrania.


Back to top