Aktualności

W dniu 5.sierpnia Nasi delegaci Prezes Wojciech Mańkiewicz oraz Vice Łowczy Błażej Paszylk brali czynny udział w Okręgowym Zjeździe Delegatów PZŁ w Gdańsku. Prace przebiegały sprawnie i mamy nadzieję że dokonane wybory delegatów będą służyły i pracowały dla dobra Polskiego Łowiectwa!!!


Back to top