Aktualności

Z naszej wspólnej inicjatywy Zarzadow Kół – Hodowca Gdańsk oraz Grzywacz w Kowalewie Pomorskim zostało podpisane porozumienie w zakresie współpracy na rzecz rozwoju populacji zwierzyny drobnej, poprawy biotopów z tym związanych oraz poszukiwania źródeł finansowania tych działań.
Dla nas wszystkich jest to oczywiste i poparte dobrą praktyką, że tylko środowiska łowieckie są w stanie realnie dbać o bioróżnorodność i dobrostan zwierzyny dzikiej i środowiska naturalnego!!!


Back to top