Aktualności

Jak widać ostatnie lata introdukcji zwierzyny drobnej (zwłaszcza bażanta i kuropatwy) przeprowadzone przez nasze Koło Łowieckie HODOWCA oraz Majątek Ziemski Trutnowy przynoszą efekty!!!!. Dzisiaj możemy już bez problemu obserwować dobre stany tej zwierzyny. Dodatkowym elementem, chyba najważniejszym w takich zasiedleniach i utrzymaniu populacji dzikiej zwierzyny, jest tworzenie remiz i pasów nieużytków rolnych, które są główną ostoją zwierzyny drobnej i nie tylko, bo korzystają z tego również inne zwierzęta (drobne ptaki, małe ssaki jak myszy czy jeże, czy owady) a są one bardzo cennym elementem naszej przyrody a zwłaszcza jej bioróżnorodności!!!. Tworzenie takich remiz też nie może być przypadkowe, muszą one być starannie zaplanowane i zaprojektowane – w przypadku Majątku Ziemskiego Trutnowy są one ułożone wzdłuż pasów leśnych (które w naszej rolniczej Gminie Cedry Wielkie są pod szczególną ochroną) i muszą się składać z wszystkich pięter roślinności (od niskich traw – tutaj jest sadzony miskantus, poprzez średni pułap – np. sliwki mirabelki, itp, do drzew wysokich jak np dęby).
Ale sednem wszystkiego są zawsze współpraca i relacje!!! – nas myśliwych-przyrodników oraz właścicieli ziemskich, i wspólne zrozumienie tematu – w polu ma być porządek ale i dla zwierzyny też musi się znaleźć kawałek miejsca do życia i rozwoju!!!”


Back to top