Aktualności

Dziękujemy Koledze Sławomirowi Kerlin za wzorowe przygotowanie poletek zaporowych!!!, my doceniamy to już, a rolnicy z naszego obwodu powinni to odczuć na swoich polach i docenić już w najbliższych dniach!:)


Back to top