Aktualności

0

Składka członkowska

Wysokość składki członkowskiej PZŁ na 2018 rok wynosi:
a) składka normalna 320 zł plus ubezpieczenie 37 zł – razem 357 zł;
b) składka ulgowa 160 zł plus ubezpieczenie 37 zł – razem 197 zł.

Przypominamy, że zgodnie z 181 ust. 2 i 3;
– składka ulgowa przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz tym członkom Zrzeszenia którzy ukończyli 70 rok życia,
– członkowie kół łowieckich uiszczają składkę członkowską za pośrednictwem koła macierzystego.

Wysokość składki członkowskiej KŁ Hodowca na 2017/2018 rok wynosi:
– normalna 600 zł;
– ulgowa 300 zł.


Back to top