Aktualności

Informuję na podstawie Uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej nr 317/2020 z dnia 22 września 2020 r., że wysokość składek członkowskich od osób fizycznych i ubezpieczenia w roku 2021 wynoszą:

1. Składka normalna – 360 zł plus ubezpieczenie 43 zł – razem 403 zł,

2. Składka ulgowa w § 124 ust. 2 Statutu PZŁ – 180 zł plus ubezpieczenie 43 zł – razem 223 zł,
Wyjaśniam, że składka ulgowa, w wysokości 50% składki, o której mowa w ust. 1, przysługuje młodzieży uczącej się do 25.roku życia oraz tym członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70.rok życia. 

3. Składka ulgowa, o której mowa w § 124 ust. 3 § Statutu PZŁ – 90 zł plus ubezpieczenie 43 zł – razem 133 zł.
Wyjaśniam, że  składka ulgowa w wysokości 25% składki, o której mowa w ust. 1 przysługuje tym  Członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80.rok życia.

Składki płacone są wyłącznie za pośrednictwem Koła łowieckiego.
Członkowie niestowarzyszeni wpłacają składki bezpośrednio na konto ZO PZŁ zgodnie z miejscem zamieszkania z podaniem nr legitymacji.

Wysokość składki członkowskiej KŁ Hodowca na 2020/2021 rok wynosi:
– normalna 600 zł;
– ulgowa 300 zł.

Termin wpłaty składek na 2021 r. mija 31.12.2020r.


Back to top