Aktualności

Nareszcie jest realna szansa na odbudowanie siedlisk zwierzyny drobnej na naszym żulawskim obwodzie polnym nr 136!!!! Dla dobra naszych obwodów i stanu zwierzyny drobnej dzisiaj najważniejsza jest współpraca na linii rolnik – myśliwy, co jak już nie raz udowodniliśmy, jest to bardzo dobre dla każdej ze stron!!!!, Nie mówiąc już o korzyściach dla ekosystemu z których przecież korzysta każdy mieszkaniec gminy na których są nasze obwody!!!


Back to top