Aktualności

Informuję, że ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej (byki
jelenia, byki daniela) odbędzie się w dwóch terminach:
– 15 lipca 2020 r. godz. 15:00-18:00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna przy ul. Strzeleckiej 9;
– 22 lipca 2020 r. godz. 15:00-18:00 w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 114.


Back to top