Aktualności

0

Uwaga – termin wyceny!

Szanowni Koledzy i Koleżanki!
Informuję, że ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej pozyskanych w sezonie 2018/2019 zostanie przeprowadzona dla wszystkich trofeów samców zwierzyny płowej w dniu 26 kwietnia 2019 r., godz. 14.00-18.00 w siedzibie ZO PzŁ Gdańsk – Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 114.
W związku z powyższym, zarządy kół łowieckich zostały zobowiązne do dostarczenia wykazów wszystkich pozyskanych samców zwierzyny płowej do biura ZO PZŁ do dnia 29 marca br.


Back to top