Aktualności

W dniu wczorajszym odbył się V Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Gdańsku gdzie czynnie wzięła udział nasza delegacja w składzie Wojciech Mankiewicz oraz Błażej Paszylk. Z przyjemnością również informujemy, że w wyniku tego zjazdu i jego wyników głosowań nasz Kolega i Prezes naszego Koła Wojciech Mankiewicz został również delegatem na Zjazd Krajowy PZŁ w Warszawie!!! Jego przemówienie dotyczące współpracy rolników i myśliwych w kwestii rozwoju bioróżnorodności lasów, pól i łąk oraz ciągłego polepszania wzajemnych pozytywnych relacji wywarło spore wrażenie na całym zgromadzeniu!!!!!


Back to top