Aktualności

Prawidłowe dbanie o zwierzynę drobna w naszych łowiskach to miedzy innymi stałe wiosenne introdukcje. Obecnie
zanikające remizy śródpolne na rzecz zwiększenia areałów rolniczych, chemizacja czy presja kotów i drapieżników latających
skutecznie uniemożliwia powrót jej liczebności do normalnych stanów. Dziękujemy Kolegom Adolf Mańkiewicz, Jacek Włodarczyk i Arek Czetepko za zaangażowanie w sprawę!!!


Back to top