Aktualności

0

Zakaz polowania!

Koledzy i Koleżanki!
W związku z pismem z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, informuję o zakazie wykonywania polowania na działce nr: 300/6 (powierzchnia 5,60 ha), położonej w obrębie Gołubie -gm. Stężyca, a będącą własnością Pani K. C.-K.
Powyższa działka położona jest na terenie leśnego obwodu łowieckiego nr 143 „Sikorzyno”.


Back to top